Tidevandstabel 2023 for Thyborøn

Oversigt over tidevandstabeller for Thyborøn og Nordvestjylland i 2023. Se hvornår der er højvande og lavvande i området ved Vestkysten.

Tidevandet kan have indflydelse på din fisketur. Tidevandet kan nemlig påvirke omgivelserne og forholdene meget. Du kan derfor med fordel, tjekke om det er højvande eller lavvande til fisketuren.

Tidevandets betydning fisketuren i Thyborøn-området

Vil du fiske ved Thyborøn, kan du fiske både ved kysten og i Limfjorden. Og tidevandet påvirker faktisk begge havmiljøer. Dog er det specielt fiskeri ved kysten, som påvirkes af tidevand.

Overordnet set, vil det ofte være bedst at fiske , når det er bed at blive højvande. Højvandet (flod) vil bringe mere vand og dermed også fødeemner ind til kysten. Det lokker typisk også rovfisk tættere på land.

Hvad er højvande og lavvande egentligt?

Højvande (flod) og lavvande (ebbe) angiver vandstandens højeste og laveste niveau i læbet af en dag.

Det kaldes for lavvande, når vandet trækker sig tilbage, og dermed opnår det laveste niveau. Lavvande kaldes også for ebbe.

Det kaldes for højvamde , når vandet stiger og når sit højeste niveau. Højvande kaldes også for flod.

Der er cirka 6 timer og 12 minutter mellem høj- og lavvande. Disse perioder styres af månens tiltrækningskraft og rotation ift. jorden.

Tidevand

Tidevand er betegnelsen for vandstandens variation mellem højvande og lavvande.

Hvor meget det er ved normale forhold, kan beregnes og angives i en tidevandstabel.

Sådan læser du tidevandstabellen for Thyborøn-området

I tabellen herunder, kan du finde vandstande for tidevandet i Thyborøn-området.

Du kan downloade PDF’er over tidevandstabellerne nederst på siden.

Tidevandstabel for Thyborøn

Eksempel på tidevandstabel for Thyborøn

Skemaet er inddelt i måneder, så du nemt kan finde frem til den ønskede dato, du påtænker st fiske i.

Skemaet viser dig måned, dato, tid samt vandstandens ændring i meter.

Nedenstående er et eksempel for d. 17 februar.

Højvande og lavvande på dato

I eksemplet kan disse at vandniveauet vil være på sit højeste kl. 4:21 om natten. Her er højvandet på 0,56 meter, mens den kl 11:31 ligger på 0,12 meter ved lavvande. Vær OBS på at du skal lægge en time til tiderne, når vi har sommertid herhjemme.

Månes faser er også angivet i tidevandstabellerne.

Tidevandsprognose

Bid mærke i at disse tidevandstabeller prognoser ud fra det astronomisk beregnede tidevand. Mange andre faktorer spiller også ind, og gør at tallene sjældent passer perfekt. Vindretning og vindstyrke kan påvirke vandstanden meget.

Brug DMI’s vandstandskort, for aktuelle målinger.

Tidevandstabeller for Thyborøn-området 2023

Herunder kan du finde tidevandstabeller for Thyborøn og flere andre områder i nærområdet.

Tidevandstabeller for Thyborøn og Vestkysten