Natur Seværdigheder

Naturområde Haarum

Lidt øst for Harboøre ligger vildtreservatet Haarum, som er et fedet naturområde, der er hjemsted for både råvildt, og et rigt og varieret fugleliv. Området er bl.a. yngle- og rasteplads for en lang række fugle, heraf flere ande- og vadefugle. Her i blandt eksempelvis klyder, viber, rødben, engryler, brushaner og stor kobbersneppe.

Læs mere om de aktuelle fuglearter på fredninger.dk.

I naturområde Haarum finder du både naturstier og grusveje, til gåture eller rideture i området. Vær opmærksom på at da det er et vildtreservat, er der restriktioner på færdsel, sejlads og jagt i området. På stedet er der en infotavle.

Ved Haarum Havn har du udsigt over Nissum Bredning, Harboøre Tange, vindmøllerne og de store Cheminova-fabrikker på Rønland. Mod sydøst kan du bl.a. se både Kappel ved Lemvig samt Gjellerodde.

Haarum Havn

Haarum Havn ligger i forbindelse med vildtreservatet, og er en nyligt genoprettet havn for lokale fiskere og bådejere. Her ligger der 20 små fiskehytter og der er plads til godt 40 bådpladser. Havnen er i øvrigt et glimrende sted til krabbefiskeri, hvis børnene skal aktiveres lidt.

Comments are closed.