Natur

Naturområde Haarum

Lidt øst for Harboøre ligger vildtreservatet Haarum, som er et fedet naturområde, der er hjemsted for både råvildt, og et rigt og varieret fugleliv. Området er bl.a. yngle- og rasteplads for en lang række fugle, heraf flere ande- og vadefugle. Her i blandt eksempelvis klyder, viber, rødben, engryler, brushaner og […]